Slavkovský
ochranářský spolek

Bojujeme za ochranu hnízdišť vzácných dravců.

         Letošní rok 2019 byl a je významný gradací populace hrabošů. Tato skutečnost významně ovlivnila i hnízdění jejich predátorů – sov a dravců.
Někteří, velmi vzácní hnízdí přímo v uprostřed polí například v obilí. To se jim stává osudným. Jejich mláďata se stávají obětmi sklízecí techniky – kombajnů. Jedná se o motáky lužní a sovy kalouse pustovky, oba ptačí druhy jsou velmi vzácné.

          Zapojili jsme se do jejich ochrany několika způsoby. První je zmonitorovat jejich výskyt a najít místo hnízdění. Není to vůbec jednoduché a je to nesmírně časově, tedy i finančně náročné. Je nutné velmi opatrně zjistit stadium hnízdění. Vejce, mláďata-jejich stáří. Pokud možno okroužkovat. Ale hlavně je nutné zjistit uživatele pole, zkontaktovat jej a pokusit se s ním dohodnout na zhotovení plůtku kolem hnízda. Nebo alespoň zatlučení kůlů vyznačujícími prostor hnízdiště, který by kombajnéři měli objet, aby ptáčata nerozsekali.

         Díky těmto aktivitám a osobní účasti při sklizni se podařilo zachránit 4 hnízda motáků(cca 15 mláďat) a 1 mládě kalouse pustovky!

       Zvláštní díky patří především Markovi Krejčímu, v jehož režii se vše odehrávalo. Příští rok budou naše aktivity v ochraně těchto nádherných dravců pokračovat. Budeme potřebovat především materiální pomoc. Dřevěné kůly, pletivo apod.

  

Petr Navrátil

Slavkovský ochranářský spolek