Slavkovský
ochranářský spolek

Kroužkování za účasti Čs. televize(2015).

Foto Petr Navrátil