Slavkovský
ochranářský spolek

Další vysázený biokoridor ve Slavkově u Brna

V sobotu 18. října se do lokality Kozí Hory vypravilo přes 100 dobrovolníků z řad občanů města, Městského úřadu, Mysliveckého sdružení, Slavkovského ochranářského spolku, Junáků, Hasičů a dalších. Hlavní tahoun této akce ing. Jaromír Kamínek akce z Odboru životního prostředí Městského úřadu Slavkov u Brna promyslel, vytyčil a pečlivě sprayem vyznačil místa k vysazení keřů a stromků. Bylo to naprosto precizně připravené, takže pak stačila pouze hodina k tomu, aby na poli mezi Slavkovem a Křenovicemi vyrostl nový biokoridor. Během krátké chvilky zasadili nadšenci téměř 190 stromů a 520 keřů, které následně slavkovští Hasiči zalili. Růst zde začnou původní dřeviny jako habry, lípy, olše ale i ovocné stromy jako plané hrušky a jabloně. Spolu s keři a vysázenou trávou tak vznikl „ostrůvek“ pro zvířata a ptáky, místo pro lepší zadržování vody a protierozní bariéra. Vzniklý biokoridor Kozí hory II. propojil vedlejší biokoridor Kozí hory I., který vysázel odbor životního prostředí spolu s myslivci, Junáky, SOS a veřejností v roce 2013. To je pro přírodu skvělá zpráva!

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili.

Petr  Navrátil

Slavkovský ochranářský spolek