Slavkovský
ochranářský spolek

Evropský festival ptactva slavili lidé ve 40 zemích!

Během uplynulého víkendu zúčastnilo více než 24 000 lidí se Evropského festivalu ptactva, který již tradičně organizuje BirdLife International ve spolupráci s národními partnery. U nás to je Česká společnost ornitologická.

Cílem této mezinárodní akce je upozornit na nebezpečí, která na ptáky na cestách čekají a na nutnost mezinárodní ochrany. Aby mohli tažní ptáci dlouhodobě přežít, potřebují dobré hnízdní podmínky na severu, odpovídající zimoviště na jihu a mezi nimi řadu tahových zastávek, na kterých si mohou v bezpečí odpočinout a nalézt potravu.

Ve 40 zemích Evropy a střední Asie se konalo 1070 vycházek. Jednotlivé vycházky vedli zkušení ornitologové, kteří návštěvníkům ochotně přibližují svět ptáků ve svém okolí – povídáním, prostřednictvím her, či ukázkami odchytu a kroužkování ptáků. Návštěvníci měli možnost pozorovat více než 5,8 milionů tažných ptáků na jejich dlouhé cestě do zimovišť. V Česku se konalo 37 vycházek, kterých se účastnilo 1181 návštěvníků.

I my jsme se 1. října 2016 ve spolupráci s ČSOP Rousínov připojili k Evropskému Festivalu ptactva. 61 účastníků (polovina dětí!) zde mohlo sledovat a poznávat kroužkování desítek ptačích druhů. Děti pak s nadšením soutěžily v poznávání ptáků. Ty byli odchytáváni do sítí a následně kroužkováni, přeměřeni a zapsáni do seznamu-databáze. To byla práce Milice Požgayiové a Petra Procházky. Vlastík Dobeš připravil pro zájemce stativový dalekohled, kterým se pozorují ptáci na velkou vzdálenost. Celou akci uváděl a se zajímavostmi z místní přírody seznamoval pan Jiří Bartl. Na závěr proběhlo opékání špekáčků, které sponzorsky dodal Ing. Vlastimil Dobeš. Patří mu za to veliký dík!

Byl to pěkný den se spoustou zážitků. Takto se snažíme povzbudit lidi všeho věku, aby vyrazili do přírody a pozorovali, poznávali a obdivovali ptáky a přírodu vůbec. Je to příležitost, jak si vyměnit informace a navázat nová přátelství.

Petr Navrátil