Slavkovský
ochranářský spolek

Exkurze Klubu přírodovědeckého ve Slavkově u Brna

Na jaře nás oslovil Ing. Slavomil Vinkler z respektovaného Klubu přírodovědeckého v Brně s žádostí o doprovod při jejich exkurzi na lokalitu 13 jezer. Uvedený spolek provádí tradičně každoroční víkendové exkurze do přírody v okolí Brna. V zimních měsících jsou přednášky s podobnou tématikou v Domě ochránců přírody, Panská 9 Brno. Ze 7 podzimních exkurzí byla první dne 3. září 2016 uskutečněna v našem městě prohlídkou ornitologických zajímavostí na mokřadu 13 jezer a dendrologicky zajímavou návštěvou zámeckého parku. S historií, ochranou a zajímavými přírodními druhy vyskytujícími se na 13 jezerech účastníky sezámil Petr Navrátil.

Druhá část exkurze pod vedením pana Milana Hrabovského, vedla do zámeckého parku. Účastníci porovnali zajímavé dřeviny podle vydaného souboru „České a Moravské zámecké parky a jejich dřeviny“ vydaného v roce 1985 (autor K.  Hieke). Tehdy se hodnota parků hodnotila podle jejich skladby vzácných, cizokrajných dřevin. V knize je jmenováno přibl. 20 druhů stromů. Tato skladba dřevin, dnes již historická se již nesleduje. Autor uvedeného souboru dřevin v tehdejší době před 30 léty uvádí celkový počet druhů 14 jehličnanů a 79 listnáčů. U těch nejzajímavějších byl uváděn obvod kmene v prsní výšce a výška stromu. Dá se říci, že většinu těch nejzajímavějších druhů jsme shlédli. Mezi ty nejvzrostlejší návštěvníci zařadili i v parku nevyšší topol šedý, jehož koruna silných bílých větví nádherně vyniká, na mohutný buk červenolistý a na 2 druhy dřezovců, trojtrnný a čínský.

Zajímavá diskuse vznikla u jediného stromu v parku ze skupiny jeřábů. V ČR bylo popsáno cca 20 druhů jeřábů, u kterých většina vznikla křížením. Každý druh má charakteristický tvar listů a barvu plodů. V parku je to jeřáb prostřední, avšak některými dendrology je uváděn jako samostatný hybridogenní druh. V ČR je popsáno 20 samostatných druhů, mnohdy jen na jediné lokalitě. Na jižní straně uprostřed parku byl nedávno skácen zajímavý druh jírovce, určený jako pavie. Byl ozdobou svými půvabnými červenavými květy, které přechází do světle růžové až smetanově bílé. V okolí nalezeni dle tvaru listu zmlazení jedinci, které by bylo vhodné a nutné vyjednotit a následně vysadit.

Dále jsme si všimli mohutného jehličnanu nedaleko severní brány do parku. Je to zerav obrovský, někdy zvaný vonný, jehlice, tvaru lístků voní. Někdy je tento mohutný dvojkmen určován jako zerav západní. V každém případě severoamerické zeravy, které rostou od Aljašky po severní Kalifornii mají vyšlechtěno stovky odlišných variet a zahradních kultivarů. V Americe i v Evropě lidé věří, že mají schopnost čistit vzduch v dopravou znečištěných městech. Skupiny, lépe i celé stěny postříkané vodou voní a usnadňují dýchání. U Pacifiku v USA tyto stromy dosahují až padesátimetrových výšek a průměru kmene 2,6 m. Ve své domovině jsou cenným zdrojem dřeva, které je lehké, vonné, trvanlivé s načervenalým jádrem. Tento jehličnan byl k nám dovezen a v našich lesích pěstován již v polovině 19. století spolu s douglaskou. Tyto porosty i v našich lesích ve stáří 40 let dosahovaly výšky 20 m. To naše dřeviny nedokážou.

Naši hosté si také všimli, že v parku hojně roste jediný evropský tulipán, tulipán lesní, u nás vzácný. Má půvabné žluté květy, je však hustě zplanělý a kvete zřídka. Fotografie květu je z  června letošního roku.

Milan Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek

foto Milan Hrabovský foto Milan Hrabovský foto Milan Hrabovský foto Milan Hrabovský foto Milan Hrabovský foto Milan Hrabovský foto Milan Hrabovský foto Milan Hrabovský foto Milan Hrabovský foto Milan Hrabovský foto Milan Hrabovský foto Milan Hrabovský foto Milan Hrabovský