Slavkovský
ochranářský spolek

Slavkovské Okawango …

volavka popelavá, polák velký, lyska a čáp černí

foto Petr Navrátil