Slavkovský
ochranářský spolek

Otakárek ovocný na 13 jezerech

foto Petr Navrátil