Slavkovský
ochranářský spolek

Tohle nám připravili neznámí autoři před akcí Ukliďme Slavkov.

Foto P. Navrátil