Slavkovský
ochranářský spolek

JAK JSME UKLÍZELI SLAVKOV 2019

          Jako každoročně jsme se letos zúčastnili akce Ukliďme Slavkov! Sešli jsme se u mostu přes Litavu a rozdělili se podle různých osobních možností. Na úklid zámeckého parku se vydali manželé Alena a Radek s dětmi a přáteli(18 hod.). Na úklid potoka Prostředníček od ulice Polní až po obchvat  Rodina Malečkova s přáteli (cca 10 hod). Petr, Radek, Alena a Mirek se vydali čistit okolí mokřadů 13 jezer a Šámy (cca 10 hod). Jarek Seifert odpracoval obrovský kus práce v minulém týdnu při vysekávání náletových dřevin u Stojarovy studánky, úklidu odpadků v jeho okolí 3 hodiny a dalších 5 hodin při sběru odpadků při sběru odpadků kolem Frédské cesty, Křížové cesty od sv. Jana až po kapli sv. Urbana a jeho okolí včetně ohniště a bunkru.   

            Vybaveni igelitovými pytli jsme vyrazili na sběr odpadků zanechaných nevychovanci, kterých je bohužel stále dost. Je to k zamyšlení, proč stále nacházíme plné koryta vodních toků, příkopy a okolí silničních tahů plná odpadků. Sortiment je pestrý, převažují PET láhve, různé igelitové sáčky(často plněné psími exkrementy…), stavební materiály jako kusy polystyrénu apod. Kolem obchvatu lze najít zejména kvanta plastových kelímků od kávy, asi načerpané na benzínkách nedaleko stojících. Spolu s nimi letí z okýnek vozů i všeliké sáčky, zbytky potravin, disky od kol apod. Mezi obchvatem a mokřadem jsme dokonce našli i plnou nádobu se značně rezavým dnem. Podle obalu je vidět, že se jedná o látku pro přírodu extrémně nebezpečnou viz. foto. 

           Líbilo se mi, že bylo mezi námi hodně nových a mladých nadšenců a to je dobře. Není jim jedno, jak místo, kde žijeme vypadá. Sbírali všechno, i vajgly od cigaret a vršků od piva. I to je obrázek vize, jakou by Slavkováci chtěli přírodu mít. 

             Nyní budeme sledovat, jak se s úklidem vypořádají majitelé-správci značně „zaneřáděných“ území – obchvatu Slavkova a Litavy.   

                Závěrem musím všem poděkovat za Vaše úsilí a volný čas. Chci tímto vyzvat všechny lidi, aby předcházeli konání těchto akcí a aby jsme nebyli lhostejní a nebáli se upozornit lidi, kteří tyto „nepořádky“ páchají.

Petr Navrátil