Slavkovský
ochranářský spolek

Kdo bude moci, přijďte pomoct!

Informace pro Vás:

– podařilo se vyčistit ucpaný napouštěcí objekt z Litavy do mokřadu Šámy (foto)

– následně Povodí Moravy dopustilo vodu do již vyschlého mokřadu… (foto)

– připravujeme spolu s firmou Liko-S, s.r.o. a TSM vysazení aleje namísto 31 vykácených olší a topolů mezi Litavou a 13 jezery. Bylo vydáno rozhodnutí Odboru ŽP a návrh výsadby od Mirka Lstibůrka z Technických služeb. Ten jsem po dohodě s Ing. Kamínkem doplnil a předal ing. Liboru Musilovi, předsedovi představenstva  firmy LIKO-S, a.s. , která dřeviny zakoupí.

Tady jsou druhy a počty kusů: 

Líska turecká (Corylus colurna) ….. 2 ks

Třešeň ptačí (Prunus avium) ………. 2 ks

Dub letní (Quercus robur) …………… 5 ks

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) ……… 6 ks

Javor mléč (Acer platanoides) …….. 3 ks

Morušovník (Morus) bílý …………….. 1 ks

Morušovník (Morus) černý…………… 1 ks

keře:

Brslen evropský (Euonymus europaeus) …. 5 ks

Bez černý (Sambucus nigra) …………………… 5 ks

Kalina obecná (Viburnum opulus L.) ………….. 5 ks

Při současném vývoji počasí je možné, že výsadba proběhne ještě letos!!!


zajímavý odkaz:  http://new.birdlife.cz/wp-content/uploads/2019/11/SZ4-2019.pdf 

Zdravím Vás a těším se na setkání

Petr Navrátil