Slavkovský
ochranářský spolek

Krásná přednáška Příroda Spojených států amerických.

V neděli 26. února proběhla další, již třináctá z cyklu přednášek, které pořádáme.
25 návštěvníků shlédlo velmi zajímavý příspěvek pana Milana Hrabovského, Příroda Spojených států amerických. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí o geografii, osídlování Ameriky, vzniku USA a hlavně o přírodních krásách západního pobřeží. Dokonce pak i o souvislostech s napoleonskými válkami. Francii patřilo obrovské území ve vnitrozemí Ameriky od Mexického zálivu(New Orleans) až po Kanadu. Napoleon tehdy v r. 1803 potřeboval finance na válčení v Evropě, a tak ho prodal Spojeným státům americkým…
Poutavé vyprávění bylo doprovázeno nádhernými fotografiemi z Národních parků Teton, Yelowstone, Sierra Nevada, z okolí sopky Sv. Heleny a dalších. Měli jsme možnost mj. potěžkat nejtěžší šišky světa, shlédnout úžasné fotky a vyslechnout povídání o gigantických sekvojích nebo také prohlédnout obrovský losí shoz, který byl zabudovaný v bobří hrázi.
Pan Hrabovský je uznávaný dendrolog (znalec dřevin), který se specializuje na jehličnany. Zasloužil se o správné pojmenovávání a sjednocení názvů některých druhů jehličnanů i v rámci anglicky mluvících zemích. Publikoval několikrát v renomovaném časopise Živa.
Škoda jen, že už nezbylo času na jeho další vyprávění a fotografie. Dohodli jsme se, že budeme pokračovat zase na podzim.
Chceme touto cestou poděkovat Městu Slavkov u Brna za zapůjčení zasedací místnosti.

Petr Navrátil
Slavkovský ochranářský spolek
www.sos-slavkov.cz
Foto: Radek Lánský