Slavkovský
ochranářský spolek

Květnaté louky ano či ne?

Začátkem prázdnin jsem byl na procházce v zámeckém parku. Byl jsem mile překvapen částečně neposečeným trávníkem v prostřední části parku za největší kašnou. Bylo vidět, že pracovníci TS zde úmyslně nechali vykvést krásnou louku. Hrála všemi barvami, voněla a bzučela spoustou rozličného hmyzu. Jak to kontrastovalo s nízko sečenými golfovými travními porosty můžete vidět na snímcích. Tento chválihodný krok by mohl a měl pokračovat na větších plochách parku ale i na jiných vhodných místech Slavkova. Usilujeme například o (-ne) kosení nově vzniklých biokoridorů v Kozích horách, který je obhospodařován naprosto nevhodně a potírá účel pro který byl vytvořen. Bude to přínosem pro přírodu a mohou vzniknout i nemalé ůspory za pracovníky, techniku a pohonné hmoty. Myslíme, že zámecký park, který je zařazen do evropsky chráněného území NATURA 2000 by měl tento způsob kosení luk zavést systémově.

Při dalších krocích v zámeckém parku jsem narazil na vzácnou a velmi krásnou houbu kukmáka bělovlného rostoucí na kmeni padlého kaštanu.

Petr Navrátil