Slavkovský
ochranářský spolek

Labutě velké a jejich hnízdění ve Slavkově

Labutě velké hnízdí na území Slavkova už asi 25 let. Nejprve zahnízdily na pozůstatku z bývalých cukrovarských kalových rybníčků, nazvaném Šámy. Od té doby hnízdí buď tam, nebo na ostrůvku na velkém rybníku. Jednou dokonce zahnízdily dva páry na obou místech. Z hnízda na velkém rybníku se v roce 2013 vylíhlo 6 mláďat. Bohužel se jich několik záhadně ztratilo. Spekuluje se, že je spolkli tamní obří sumci. Největší a poměrně ojedinělou snůšku měly labutě v loňském roce. Vyvedly 9 mláďat a veřejnost je mohla sledovat při jejich přesunech z 13 jezer na velký rybník, kdy před cukrovarem zastavily dopravu. V letošním roce opět labutě vyvedly poměrně velký počet 8 mláďat. Labuťky těsně po narození jsou velmi krásné, později na své kráse ztrácí a stávají se „ošklivými káčátky“. Jejich nové peří je špinavě hnědé a vydrží jim až do jara. Pak se z nich stávají opět krásní a vznešení bílí ptáci. Jejich hlučný přelet nad Slavkovem mnozí viděli a hlavně slyšeli. Labutě se o své potomky svědomitě starají a nespouští z nich oči. Obzvláště samec dovede být při obraně mláďat velmi důrazný až nebezpečný.

Vedle labutě velké se do ČR vzácně zatoulají severské labutě zpěvné a labutě malé. Na několika místech v republice je možno dokonce vidět i ze zajetí uprchlé labutě černé, původem z Austrálie.