Slavkovský
ochranářský spolek

Nové informační tabule

Mnoho lidí nemá možnost uvidět všechny živočichy a rostliny, které se na mokřadu 13 jezer vyskytují. Odbor životního prostředí objednal krásné stojany a Technické služby je podél kanálu u 13 jezer zabudovaly. Doplnily stávající informativní stojan, který je věnován panu Eugenu Pohleovi. Ten by se v letošním roce dožil 105 let.