Slavkovský
ochranářský spolek

Přehled srážek ve Slavkově u Brna za 25 let

Zpracovaná data, měřená panem Hrabovským pro ČHMU od roku 1993 v přiložené tabulce.