Slavkovský
ochranářský spolek

Ptačí ráj v centru města

Vytvořme v centru města lehce dostupné území, kde ptáci najdou podmínky pro život a vyhnízdění. Vznikne zde možnost studovat živou přírodu v dosahu škol (2xMŠ, 1xZVLŠ, 2xZŠ, 1xISŠ). Zároveň tyto prostory poskytnou široké veřejnosti další zajímavost při jejich procházkách.

Dotčené území: Svojsíkův park a parčík mezi kostelem a zámkem.

Požadavky: Lokality mají dobrou věkovou skladbu stromů, ale není zde prakticky žádné keřové patro. To je nesmírně důležité pro některé druhy ptáků jako hnízdiště, zdroj potravy a možnost úkrytu před predátory. Navíc květy a barevnými plody esteticky obohatí oba parky.

 

Je vhodné zajistit:
  1. Výsadbu pro ptáky vhodného keřového patra (např. kalina, brslen, zimolez, plamének, loubinec, bez černý a jiné) …….. přihlášené školy, soukromé osoby, firmy
  2. Umístit ptactvu vhodné budky a odborně zavěsit (a očíslovat) …… S.O.S.
  3. Zabudovat informační tabule o tomto projektu (mapka území a u ní uvedeno, pro jaký ptačí druh budou budky určeny a informace o patronech (nebo kmotrech) jednotlivých budek a celého projektu) ………….. S.O.S., Technické služby.
  4. Spolupráci s Technickými službami při zavěšování a každoročním čištění budek v zimním období

 

Jak dosáhnout výsledku:
  • ad 1.) Klidně mohou vysadit i školy, organizace a firmy samy dle projektu zahradního architekta v rámci podzimního Festivalu ptactva. Město Slavkov seznámí školy s tímto projektem a zajistí předání informací o tomto projektu i slavkovským firmám (Město má svou emailovou databázi firem). Firmy i soukromé osoby si mohou vzít patronát nad budkami pro dravce, krutihlavy apod. Město také seznámí veřejnost ve slavkovském Zpravodaji.
  • ad 2.) Budky mohou vyrobit a dodat školy v rámci výuky. Můžou se k nim připojit soukromé osoby, organizace a firmy. Slavkovský ochranářský spolek vypracuje požadavek na typ budek, jejich množství a vhodné umístění. Ve spolupráci s TS pak společně budky zavěsí na určené místo. S.O.S. pak bude sledovat obsazení budek a vyhodnotí úspěšnost hnízdění.
  • ad 3.) Dodá Slavkovský ochranářský spolek, zabudují Technické služby.
  • ad 4.) S.O.S., kroužek Přírodovědec při DDM, popř. další, ve spolupráci s Technickými službami.

 

Petr Navrátil