Slavkovský
ochranářský spolek

Rozvěšování krmítek pro ptáčky

Nadšení, pomoc, pohoda, úsměv, stejný cíl – tohle jsme zažívali na krásné akci ,,rozvěšování krmítek pro ptáčky“ v sobotu 8.12.2018 v zámeckém parku.

Potkali se lidé a děti, kteří mají rádi přírodu a ptáčky. Děti si na dílničkách vyrobili spolu s rodiči krmítka z borovicových šišek, sádla a semínek. Ty jsme spolu s lojem společně rozvěsili v zámeckém parku. Ornitolog pan Navrátil ze Slavkovského ochranářského spolku poskytl 2 krmítka, ta jsou umístěná v dolní části parku (1 u spodní kašny vlevo u keřů a další o cca 100m dále vlevo v parku). Ekoklub Pampeliška poskytl 1 krmítko, které se nachází v horní části parku za pomníkem padlých Rudoarmějců. Všechna krmítka jsou přístupná veřejnosti a budeme rádi, když na své procházce parkem do těchto krmítek přisypete zrníčka – odměnou vám jistě bude možnost z blízka sledovat ptáčky při krmení. Prosíme o udržování přiměřené vzdálenosti od krmítek, tak aby se ptáci neplašili.

Krmítka budou děti z lesní školky Pampeliška pravidelně sledovat, aby byla krmítka udržována v čistotě se suchým krmením.

Pan Navrátil nás provedl ptačím světem, a děti si odnesli novou zkušenost, nové vědomosti, radost z dobře odvedené práce a časopisy Ptačí svět a jiné tiskoviny a dárky o naší zvěři a ptáčcích. Ty věnovala této dobré věci Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz). Dále chceme poděkovat řediteli Technických služeb panu Zvonkovi za kůly na upevnění krmítek a zapůjčení nářadí.

Děkujeme všem, kteří přišli nezištně pomoci, a těšíme se na další setkání při rozvěšování hnízdních budek – nejspíše v únoru.

Za Ekoklub Pampeliška, z.s. Alena Marková