Slavkovský
ochranářský spolek

Sčítání ptáků na krmítku 2020

Dne 12.1.2020 jsme se s manželem zúčastnili akce sčítání ptáků (nejen) na krmítku pod názvem „ Ptačí hodinka 2020“, kterou pořádala Česká společnost ornitologická.

Úkolem bylo: během víkendu po dobu jedné hodiny počítat ptáky s tím, že pro každý druh nahlásíme nejvyšší počet současně pozorovaných jedinců.

Sčítali jsme na zahrádce pod Urbánkem ve Slavkově u Brna, ukryti v chatě s výhledem na krmítko zavěšené na stromě a také na zavěšené krmítko s koulemi na velké třešni. Po nezbytné předchozí přípravě / doplnění slunečnicových semen a koulí, nastavení fotoaparátu v oknech chaty /, začal manžel dalekohledem pozorovat krmítko a jeho okolí. Zároveň mi hlásil druhy ptáků a jejich počty, které jsem zapisovala s uvedením času. Sčítali jsme od 8.25 do 9.25 hod.

Sledovat a počítat ptáky bylo náročné, protože jsou velmi neposední. Tak například přesně spočítat vrabce polní v hejnu na třešni, bylo téměř nemožné. Určitě jich bylo víc n zapsaných 20.

Výsledkem sčítání, které jsme zadali online do tabulky na stránkách ptacihodinka.birdlife.cz, bylo :

stehlík obecný – 2

zvonek zelený – 2

sýkora koňadra – 5

sýkora modřinka – 2

pěnkava obecná – 2

vrabec polní – 20

bažant – 2

U jednoho ptáka jsme neurčili druh. Do sčítáni jsme nezahrnuli dvě hrdličky, které často vídáme na zahrádce, ale v uvedenou hodinu jsme je neviděli.

Byla to náročná hodinka, ale dala nám hodně poznání a radosti.

Štěpánkovi, SOS