Slavkovský
ochranářský spolek

Spolupracujeme s  MAP II v  ORP Slavkov u Brna

 

    

     Pod zkratkou MAP II se skrývá projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v  ORP Slavkov u Brna, který se věnuje podpoře školní i mimoškolní činnosti dětí do 15 let v  18 obcích Slavkovska. Součástí jsou také aktivity na podporu budování vztahu dětí k přírodě.

       Realizační tým projektu spolupracuje s Petrem Navrátilem z  SOS na několika aktivitách („Jejich adresa je mokřad“ a „Přilétá k nám jaro“ – pro školní družiny, „Ptáčci na jaře“ – pro mateřské školy). V současné době se jedná o akci pro děti v mateřských školách pod názvem „Ptáčci v  zimě“, do které je zapojeno celkem 8 mateřských škol. Děti se mohou pod vedením lektorů, Petra Navrátila a Patrika Hrozka – zástupce realizačního týmu MAP II a za doprovodu pedagogů seznamovat se životem přezimujících ptáčků. Společně také zavěsí krmítko (vyrobené žáky základních škol). 

Jitka Schovancová