Slavkovský
ochranářský spolek

Vítání ptačího zpěvu 2018 opět ve Slavkově u Brna

Slavkov u Brna neděle 28. 4. 2018

       Vítání ptačího zpěvu pořádá v České republice Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s dalšími organizacemi i jednotlivci. Navazuje tak na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu ptačí zpěv. Později byla převzata řadou národních partnerů sdružení BirdLife International. Po dvaadvaceti letech tak můžeme i u nás hovořit o tradici. Počet míst, na kterých se v ČR Vítání ptačího zpěvu koná i návštěvnost jednotlivých akcí každoročně roste, především díky obětavosti a vytrvalé snaze všech organizátorů, kteří se snaží připravit pro účastníky co nejzajímavější program. Vítání ptačího zpěvu probíhá většinou formou vycházek do probouzející se jarní přírody, a to doslova, protože začátek většiny akcí je naplánován na brzké ranní hodiny, kdy ptáci nejvíce zpívají. A věřte, že stojí za to si přivstat. Během vycházky ukazují vedoucí exkurzí, co kde létá a zpívá, povídají o určování ptáků, o jejich životě a ochraně.

       Ve Slavkově u Brna se také rozhodli zapojit do této akce. V 8:00 hod. jsme se sešli na mostu přes Litavu. Petr Navrátil účastníky krátce přivítal a seznámil je s programem Vítání. Cílem této akce bylo nejen přivítat ptačí zpěváky z daleké a nelehké cesty z teplých krajů, ale i upozornit návštěvníky, že moc zpěvu neuslyší, protože nás obklopuje hlukový smog, a to ze všech stran. Jak z obchvatu Slavkova, opravovaného mostu, výstavby sídliště Zelnice, čističky odpadních vod, tak i sil v ACHP.

První zastavení bylo u informační tabule, kde jsme se poklonili památce pana Eugena Pohle, významné postavě slavkovské ochrany přírody, od jehož úmrtí uplynulo již 15 let. Pan Jiří Bartl zde na něj krátce zavzpomínal a připomenul jeho velké zásluhy. Pak už jsme se vydali na cestu kolem mokřadu „13 jezer“, který vznikl během výstavby protipovodňové ochrany města. Pozorovali jsme lovící poštolku, velké hejno hřivnáčů, zpívající rákosníky proužkované, hrdličky zahradní, vodouše rudonohého, kulíky říční, čírky modré, poláky velké, hnízdící labuť velkou, motáka pochopa, strnady rákosní a další ptačí druhy. Informovali jsme účastníky, jak obrovský význam má tato lokalita, a že stojí za to ji chránit. Vždyť za 5 let existence mokřadu zde bylo pozorováno již 138 ptačích druhů!

Po prohlídce mokřadu jsme se přesunuli do firmy LIKO-S, a.s., kde v nové supermoderní a přitom příjemné budově Liko-Noe na nás již čekali milí a vstřícní hostitelé. Seznámili nás s výrobním programem firmy, která dává velký důraz na ekologii, úsporu energie, vody a dosahuje vynikajících úspěchů používáním moderních metod při výstavbě průmyslových budov. Následoval čas se spoustou otázek a odpovědí. Při odchodu jsme obdrželi informační materiály. Myslím, že všem účastníkům se exkurze velmi líbila a ještě dlouho po odchodu si o Liko-Noe nadšeně povídali.

Po exkurzi jsme se vrátili okolo „13 jezer“ zpět na parkoviště. Účastníci obdrželi odborné materiály, časopis Ptačí svět a děti dostaly magnetky a samolepky, které věnovala Česká společnost ornitologická. Prožili jsme příjemné dopoledne plné nových a zajímavých poznatků. Pro mnohé účastníky bylo překvapující, kolik je v okolní přírodě ukryto zajímavostí a tajemství, kolem kterých chodíme bez povšimnutí. V krásném počasí se sešlo 28 účastníků, z toho 6 dětí.

       Za Slavkovský ochranářský spolek

                       Petr Navrátil