Slavkovský
ochranářský spolek

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU VE SLAVKOVĚ u BRNA

Minimálně 33 účastníků Vítání ptačího zpěvu ve Slavkově se sešlo v sobotu 27.4.2019 v pošmourném a chladném ránu u Velkého rybníka. Přijeli účastníci z Rousínova, Kroužku, Maref a Adamova a hlavně byla potěšující účast nových tváří, hlavně mladých. Účastníky Vítání” chtěl přivítat Petr Navrátil, ale předběhla jej kukačka. Většina ji slyšela letos poprvé a bylo to milé přivítání! Po krátkém úvodu si vzal slovo Jaromír Seifert, znalec vodních poměrů a historických souvislostí ve Slavkově. Zajímavou formou nás seznámil jak Slavkov dříve obklopovaly obrovské rybníky, které napájela nezregulovaná Litava. Jak v potocích od Němčan, Nížkovic a Kobeřic tekla voda, kolik bylo na Litavě mlýnů, náhonů a splavů. Jaké byly výnosy těchto rybníků a další zajímavosti. Moc pěkné, poutavé a poučné v dnešní době sucha. Rozvinula se pak zajímavá diskuse.

V dalším programu nás seznámil pan Jiří Bartl s vyhlášenými ptáky roku 2018 a 2019, sýčkem obecným a hrdličkou divokou. Povyprávěl o jejich způsobu života, potravě a příčinách jejich kritického ohrožení. Dále zavzpomínal na ochránce přírody a významnou osobnost, pana Eugena Pohle (letos by se dožil 108 let), jehož význam přesahuje rámec Slavkova.

Bohužel čas nás tlačil a tak jsme se vydali na cestu k rybníku Kačeňáku, kde nás čekal další program. Malé děti zabavila Alena Marková výrobou dalekohledů. Ostatní šli s Jarkem Andrlou poslouchat slavíka. Po návratu jsme se kochali pohledem přes monokulár Meopta, poslouchali hlasy ptáků a předávali vzájem informace. Vítání jsme ukončili kontrolou labutího hnízda. Samička zrovna obracela vajíčka.

Letošní Vítání ptačího zpěvu ve Slavkově u Brna, které pořádali Slavkovský ochranářský spolek, Ekoklub Pampeliška a ZO ČSOP Rousínov ve spolupráci s Českou společností ornitologickou se vydařilo. Velký dík patří České společnosti ornitologické za dodané tiskoviny pro účastníky VPZ. Jsou na vysoké úrovni a určitě se osvědčily a přinesou své ovoce. Během příjemného dopoledne jsme pozorovali nebo slyšeli hlasy 28 ptáků a hlavně se účastníci dověděli spoustu nových zajímavostí ze světa ptáků, o jejich problémech a možnostech jejich ochrany.

Za organizátory

Petr Navrátil

Slavkovský ochranářský spolek

předseda