Slavkovský
ochranářský spolek

Vítání ptačího zpěvu ve Slavkově

Slavkovský ochranářský spolek ve spolupráci s Českou společností ornitologickou

a ZO ČSOP Rousínov pořádají v sobotu 28.dubna 2018

Vítání ptačího zpěvu ve Slavkově

 Sraz v 8:00 hod. na parkovišti u Litavy vedle cukrovaru

GPS N 49°8.88752′, E 16°52.59595′

 

 Trasa-program:

   procházka kolem mokřadu 13 jezer (historie vzniku, příroda a ochrana lokality)

pokračování rákosinou za obchvatem (obyvatelé rákosin)

seznámení se s přírodou mokřadu Šámy (labutě)

v 9:00 hod krátká exkurze ve firmě Liko-S, a.s. (www.liko-noe.cz)

pokračování vycházky na biokoridor Kozí Hory, popř. na Šibeniční a popravčí vrch v

   Křenovicích

předpokládaný konec cca v 11:30 hod.

 

Budeme se seznamovat s přírodou, zejména ptactvem této části Slavkova a její ochranou.

 

Na setkání s Vámi těší

Petr Navrátil

M: 739 510 628