Slavkovský
ochranářský spolek

Vzpomínka na Standu Koukala

 

     Bohužel nový rok nezačal dobrou zprávou. 29.12.2020 zemřel čestný člen Slavkovského ochranářského spolku Ing. Stanislav Koukal. Dožil se 83 let. Byl to velmi skromný, pracovitý a důsledný člověk. Seznámili jsme se v 80-letech, kdy jsme s jeho syny Standou, Martinem a dalšími studenty a milovníky přírody zcela vyčistili zanedbanou Přírodní rezervaci Šévy v Marefách zarostlou náletovými dřevinami. Teď se zde můžeme kochat kvetoucími hlaváčky, konikleci, orchidejemi a další květenou. Tuto úžasnou akci Standa zorganizoval a strhl spoustu mladých lidí k lásce a ochraně přírody. V aktivitě péče o chráněná území se věnoval až do svých 80 let. Vyrážel ve své Dacii s křovinořezem, pilou a sekerou a neúnavně tyto území většinou ve svazích situovaných, vyžínal a vysekával. Je to fyzicky velmi náročná práce, ale Standu bavilo, že to dělá pro svou milovanou přírodu. Orchideje, hlaváčky a koniklece. PR Šévy, PR Člupy, PR Malhotky, PR Chobot, PR Podsedky a další zejména na Tišnovsku. Ty by bez jeho práce zanikly v kopřivách, šípcích, akátech a trnkách. Další jeho bohulibou činností byla tvorba a osazování informačních tabulí k těmto chráněným územím. Jeho syn Ing. Stanislav Koukal ml. Šel v jeho stopách a je ředitelem regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny v Brně.

     Ve volebním období 1994-1998 byl zvolen starostou Města Slavkov u Brna. Tuto funkci vykonával s přehledem. Nenechal si od různých rádců moc mluvit. Byl propagátorem spolupráce okolních obcí a založil sdružení obcí Politaví. Zasloužil se o výstavbu domu s pečovatelskou službou, rekonstrukci Palackého náměstí, převod Historického muzea včetně majetku zámku a zámeckého parku do vlastnictví města a plynofikaci kotelny na sídlišti Zlatá Hora. Byl u výstavby obchvatu města, který již čtvrt století odklání dopravu mimo centrum Slavkova. Spolu s tehdejším ředitelem Historického muzea Slavkov Ing. Janem Špatným nasměrovali rozmach Slavkova směrem ke Kounicovské historii a rozvoji památkových akcí k Bitvě u Slavkova.

     Měl jsem tu čest s ním v tomto čtyřletém období spolupracovat. Budeme na něj vzpomínat.


Petr Navrátil

Slavkovský ochranářský spolek