Slavkovský
ochranářský spolek

párek pěnic černohlavých

Foto Petr Navrátil