Slavkovský
ochranářský spolek

Pozorovaní ptáci na lokalitách 13 jezer a Šámy

Seznam pozorovaných a hnízdících ptáků v lokalitách 13 jezer a Šámy. V lokalitě se vyskytují druhy uvedené na Seznamu zvláště chráněných druhů ptáků v ČR. Ptactvo pozoroval a zaznamenal Petr Navrátil a kolektiv ornitologů  v období od r. 2012 do 1. 6. 2016.

Označení dle Seznamu zvláště chráněných druhů ptáků v ČR:

  • Kriticky ohrožený druh
  • Silně ohrožený druh
  • Ohrožený druh
  • Hnízdící druhy

Seznam pozorovaného ptactva v abecedním pořadí:

bažant obecný, bekasína otavní, bramborníček černohlavý, bramborníček hnědý, brhlík obecný, břehule říční, břehouš černoocasý, bukač velký, bukáček malý, cvrčilka říční, cvrčilka zelená, cvrčilka slavíková, čáp bílý, čáp černý, čejka chocholatá, čírka obecná, čírka modrá, dlask obecný, drozd brávník, drozd kvíčala, drozd zpěvný, dudek chocholatý, havran polní, holub domácí, holub hřivnáč, holub doupňák, hrdlička zahradní, hrdlička divoká, husa velká, husa běločelá, husa polní, husice nilská, husice rezavá, hvízdák euroasijský, chřástal kropenatý, chřástal malý, chřástal vodní, jespák obecný, jespák bojovný, jespák šedý, jestřáb lesní, jiřička obecná, kachna divoká, kalous ušatý, káně lesní, kavka obecná, koliha velká, konipas citrónový, konipas horský, konipas luční, konipas bílý, kormorán velký, koroptev polní, kos černý, krahujec obecný, krutihlav obecný, kukačka obecná, kulík říční, kvakoš noční, labuť velká, ledňáček říční, lejsek bělokrký, lejsek černohlavý, lejsek šedý, linduška luční, linduška horská, linduška rudokrká, lyska černá, lžičák pestrý, moták pochop, moudivláček lužní, ostříž lesní, ostralka štíhlá, pěnice černohlavá, pěnice hnědokřídlá, pěnice pokřovní, pěnice slavíková, pěvuška modrá, pisík obecný, polák chocholačka, polák velký, poštolka obecná, potápka malá, potápka roháč, racek bělohlavý, racek chechtavý, rákosník velký, rákosník obecný, rákosník proužkovaný, rákosník zpěvný, rehek domácí, rehek zahradní, rorýs obecný, rybák obecný, slípka zelenonohá, slavík obecný, slavík modráček středoevropský, slučka malá, sojka obecná, sokol stěhovavý, stehlík obecný, straka obecná, strakapoud jižní, strakapoud malý, strakapoud prostřední, strakapoud velký, strnad obecný, strnad rákosní, střízlík obecný, sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora mlynařík, sýkořice vousatá, ťuhýk obecný, ťuhýk šedý, vlaštovka obecná, vodouš kropenatý, vodouš bahenní, vodouš šedý, vodouš tmavý, vodouš rudonohý, volavka bílá, volavka popelavá, volavka stříbřitá, volavka červená, vrabec domácí, vrabec polní, vrána obecná šedá, zvonek zelený, zvonohlík zahradní, žluna zelená, žluva hajní,

K 1. 6. 2016 zde již bylo pozorováno 130 ptačích druhů. Z toho 7 druhů je zapsáno jako kriticky ohrožený druh v Seznamu zvláště chráněných druhů ptáků v ČR. Z nich jeden, vodouš rudonohý zde od r. 2013 hnízdí! 18 ptačích druhů je v tomto seznamu zapsáno jako silně ohrožený druh!

21 ptačích druhů je v tomto seznamu zapsáno jako ohrožený druh!  Celkem se zde tedy setkáváme s 48 ptačími druhy zapsaných v Seznamu zvláště chráněných druhů ptáků v ČR!!!

 

Savci: ondatra pižmová, hryzec vodní, zajíc polní, krtek obecný, nutrie říční, tchoř světlý i tmavý, lasice kolčava, lasice hranostaj, myška drobná a další.

Bezobratlí: Není zatím odborně prozkoumáno. Vyskytuje se zde však kuňka obecná, užovka obojková, ropucha zelená a skokan zelený a skřehotavý, šídlo modré, červené a další. Také je zde mnoho motýlů, například otakárek ovocný, bělásek řeřichový, ohniváček černočarný a další. Většina z nich je také na Seznamu zvláště chráněných druhů.

Rostlinstvo: Není zatím odborně prozkoumáno.

 

Kolektiv ornitologů: Petr Navrátil, Milan Hrabovský, Vlastimil Dobeš, James Fisher, Aleš Prágr, Jiří Bartl, RNDr. Petr Procházka, ing. Leo Řičánek, ing. Robert Doležal a další.    

  

led