Slavkovský
ochranářský spolek

Přírody ubývá …

Stejně tak jak ostatní živí tvorové, i hmyz a rostliny jsou vytlačováni do čím dál menších území. Ničí je rozkouskovanost krajiny, chemizace, automobilizmus a rychlé změny v krajině. Tak se stalo, že chocholouš obecný, dříve běžný ptáček slavkovských předměstí už ve Slavkově vyhynul. Od loňského roku jej zde v průmyslové zóně kolem firem Devro/Cutisin, Rumpová, Auto Bayer a Lohmann-Rauscher již nikdo neviděl. Smutné.

Větší druhy jako čáp, labuť a další jsou pro běžného smrtelníka vididitelní a dají se ochránit. Ale ti menší, jako například motýli to mají těžké. A každoročně jich mizí celá řada. Člen našeho spolku p. Setínek nám poslal zajímavé fotky těchto přežívajících vzácných druhů.

Dramatický stav v ubývání drobných organizmů „díky“ zejména zemědělské činnosti dokresluje náš kamarád Ing. Leoš Řičánek, který mi píše: podařil se mi (stejně jako loni) objevit jediný ex. vymírajícího modráska ligrusového (Polyommatus damon). K tomu přidávám smutný komentář z Ochrany přírody: V dnešních dnech proběhl průzkum výskytu P. damon na všech lokalitách jeho posledního výskytu. I když bylo počasí celkem slušné (ani hic, ani zima, navíc vítr celkem v normě), tak jsme nenašli jediného – ačkoli přesně víme kde je hledat. Obávám se že damon na JM letos definitivně vyhyne (ten čerstvý nález Leoše Řičánka je tedy možné vnímat spíše jako posledního žijícího mohykána). Třeba někdo něco ještě vyšťouráme, ale početnost v posledních letech tvořená posledními jednotlivými ex. či např. pouze nálezy několika vajíček dávala tušit, že náš pokus jej ještě zachránit, je v tomto případě spíše odsouzen k nezdaru. Toto se týká Jižní Moravy (v Čechách je na tom o trošku líp)…